2014. március 14., péntek

Csapatok hatékony működése - ne csak jók, de a legjobbak legyenek.Csapatok hatékony működése - mire jó egy csapatépítés az élményen túl.

Több éve foglalkozunk csapatok hatékonyságának fejlesztésével. Tréning programjaink az ábrán látható csoport hatékonyságát, eredményességét alapjaiban meghatározó tényezőkre vannak hatással.
Programjaink közül 1-1,5 napban számos olyan egymásra épülő feladatsort, vagy összetett feladatot javasolunk, amely sok szempontból világítanak rá a csoport jelenlegi működésére, fejlesztendő területeire.
Ha a csapat a csapatépítés során nem csak az egyébként élményekben gazdag programelemekre (külsőségek) figyel, hanem tudatosan számításba veszi, hogy hol, mit, hogyan tehetne a jobb működésért, és személyes felelősséget és szerepet is vállal ebben, akkor azzal nagy lépés tesz előre, hogy az egyébként folyamatosan átalakuló, megújuló gazdasági környezetben ne csak jók, de a legjobbak legyenek.

Egy hatékony csapat jellemző

1. Identitás - Egy hatékony csapatnak van identitás tudata, amely számos módon jut kifejezésre. A legnyilvánvalóbb a csapat neve, a helyszín, ahol találkoznak, esetleg a viselt egyenruha, megkülönböztető jegyek, logó, színvilág, a nyelv, a rituálék... és az a költségvetés, ami felett rendelkezik
2. Közös értékek - A csoport tagjai hasonló, de legalább közel azonos értékeket képviselnek, olyan kérdésekben, hogy mi a tisztesség, mit jelent a közös feladatok iránti elkötelezettség, az egymás kölcsönös támogatása. Ezek az értékek a közösség valós értékeit tükrözik, nem kívülről hozott szabályok. Ideális esetben ezek az értékek mások számára is egyértelműen ismertek, így egy potenciális új tag csatlakozása esetén ezen értékrendet a kiválasztási folyamatban célszerű figyelembe venni.
3. Egymást kiegészítő ismeretek - A csapaton belül a készségek tökéletesen egészítik ki egymást. A csapaton belül minden olyan kompetencia megvan, ami a feladat magas színvonalú megvalósításához szükséges. Mindenki készséget, képességeit elismerik , értékelik és használják. Senki nem érzi magát feleslegesnek.
4. Egymást kiegészítő csoportszerepek - Belbin csoportszerepek elmélet alapján a legfontosabb szerepeknek egyensúlyban kell lenniük. A csapat hatékonysága csökkenni fog, ha az azonos szereplőből túl sok van, de akkor is, ha túl kevés, főleg ha egyes lényeges szerepet senki sem tölt be a csapatban.
Nyugi, a lyuk nem mi alattunk van!
5. Közös cél és jövőkép - A csapatot egységes cél és jövőkép vezérel. A csapatokat gyakran konkrét célok, eredmények elérése érdekében hoznak létre (munkahelyi csapatok) de sok olyan csapat is létezik, melyek hasonló érdeklődés, vagy más szervező erő hoz létre. Ezeket háromféle közös vonás jellemezhet, amelyek nem feltétlenül zárják ki egymást, mint a cél, az út maga, vagy pusztán az együttlét.
6. Vezetés - Egy erős csapatban egyértelmű az irányítás, ami gyakran nem egy-egy vezető jelenlétét jelenti. Egyes csapatok az irányítást önszervező módon oldják meg. De bármilyen is a vezetés formája, az mindenki elismeri és támogatja. A vezetés hozzáadott értéket képvisel a csapat működésben, nagymértékben kihat a csapat fennmaradására.
7. Tiszta formális szerepek és felelősségek - Csapat tagok abszolút bizonyossággal tudják feladatukat és felelősségüket. A csapat tagjai elfogadják az elszámoltathatóságot, és többnyire kollektív felelősséget is vállalnak. Bármilyen nézeteltéréseik is vannak a csapaton belül, kifelé egységes erős képet mutatnak.
8. Világos, mindenki által elfogadott alapszabályokat alkalmaznak - A csapat tevékenységét egy mindenki által elfogadott alapszabály szerint végzi. Ezek közé tartozik többek között a döntések meghozatalára, a belső konfliktusok és nézeteltérések kezelésére vonatkozó szabályok.
9. Nem lehet elszigetelt - A csapat erőssége egyben egy potenciális veszély forrása lehet. Egy csapat belső összetartó ereje lehet olyan erős, hogy az elszakítja a kapcsolatát a külvilággal, így elszakadhat a valóságtól. Egy igazán erős csapat várja a külső visszajelzéseket, kritikákat, és folyamatosan tesz azért, hogy valós kapcsolatot építsen ki akár ügyfelekkel, vagy más érdekeltek felé.
10. Megünnepli eredményeit - Egy jól működő csapat megünnepli sikereit, főleg, ha azok mérhető eredmények. Ezek az ünnepek növelik a csapat összetartó erejét, megerősítik hitükben és céljaik iránti elköteleződésüket, betöltött szerepüket.
A csapatépítés ne csak élmény legyen, hanem a fejlődést meghatározó lépése. Kérje ajánlatunkat.